Strona główna/Programy i projekty/Profilaktyczny program szczepień

Profilaktyczny program szczepień

W Polsce szczepienia ochronne są realizowane zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych (PSO, tzw. kalendarz szczepień), który jest co roku aktualizowany. Dokument ten porządkuje kwestie wieku i zakresu wykonywanych szczepień ochronnych i uwzględnia:

  • Szczepienia bezpłatne (tak zwane obowiązkowe) realizowane w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego bez dodatkowych opłat,
  • Szczepienia odpłatne (tak zwane zalecane) - wskazane w celu rozszerzenia zakresu ochrony dodatkowej lub zmniejszenia liczby zastrzyków, ale nie są refundowane z budżetu państwa.
do góry