40+

W ramach programu 40+ osoby powyżej 40 roku życia mogą skorzystać z pakietu badań profilaktycznych.

Jak zgłosić się na badanie?

Wypełnij krótką ankietę za pomocą:

  • Infolinii 22 735 39 53
  • Za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta
  • Aplikacji mojeIKP

Po wypełnieniu ankiety w ciągu dwóch dni wystawione zostanie automatycznie elektroniczne skierowanie na badania.

Zgłoś się do laboratorium biorącego udział w programie 40 plus by wyznaczyć termin badania.

W dniu badania zgłoś się do laboratorium wraz z dowodem osobistym. Zabierz ze sobą próbki moczu oraz próbkę kału w celu przeprowadzenia ogólnego moczu oraz badania na krew utajoną w kale.

Odbierz wyniki i skonsultuj je ze swoim lekarzem POZ.

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/jakie-badania-w-programie-profilaktyka-40-plus lub dzwoniąc na infolinie 989

do góry