Strona główna/Kontakt/Informacja dla osób z niepełnosprawnością

Informacja dla osób z niepełnosprawnością

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 roku Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ) Przychodnia Niwecka-Walcownia informuje, że osoby mające trudności w komunikacji (głuche, słabosłyszące) lub z innymi szczególnymi potrzebami, mogą w naszym ośrodku skorzystać z tłumacza języka migowego online.

Usługa jest bezpłatna dla pacjentów zadeklarowanych w Przychodni Niwecka–Walcownia, czyli osób uprawnionych będących osobami z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami.

Aby umówić się na wizytę, należy minimum 3 dni wcześniej dokonać zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty. Zgłoszenie należy kierować na adres mailowy: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ lub pod nr telefonu: 32/8326750 W razie nagłej sytuacji np. pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta ze szczególnymi potrzebami, możliwe jest przyjęcie pacjenta w ten sam dzień po uprzednim ustaleniu godziny.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • Imię i nazwisko pacjenta
  • Krótkie określenie problemu
  • Propozycję terminu
  • Kontakt zwrotny (numer telefonu) 

 

Informacja o dostępności informacyjno-komunikacyjnej Przychodni Niwecka-Walcownia

Przychodnia Niwecka-Walcownia mieści się w Sosnowcu w budynku przy ulicy Niweckiej 18 . Osoby z niepełnosprawnościami mogą podjechać samochodem pod same drzwi główne placówki. Do przychodni dojść można przez jedno wejście główne. Przy schodach przed wejściem głównym po prawej stronie znajduje się winda dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub z innymi szczególnymi potrzebami. Wszystkie gabinety i toaleta znajdują się na jednym poziomie.

Po lewej stronie po wejściu do przychodni znajduje się mapa z planem tyflograficznym całej przychodni przeznaczona dla osób niewidomych. W razie konieczności, w ustalonym dniu i o umówionej godzinie wizyty, osoba pracująca na dyżurze wyjdzie po pacjenta do drzwi wejściowych i przeprowadzi do gabinetu, do którego pacjent chce się udać.

Rejestracja Ogólna Przychodni Niwecka - Walcownia

Po wejściu do przychodni przychodzimy przez niewielki korytarz i skręcamy w prawo, by dojść do głównej rejestracji. Rejestracja wyposażona jest w głośnik wzmacniający głos dla osób niedosłyszących, tablet z oprogramowaniem MÓWiK oraz elektroniczną lupę dla osób słabo widzących.

Punkt pobrań:

Punkt pobrań znajduje się w pokoju zabiegowym, który mieści się zaraz przy wejściu głównym po stronie prawej. Punkt pobrań czynny jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 9.30.

Gabinety lekarskie i toaleta

Po lewej stronie od Rejestracji Ogólnej znajduje się jeden gabinet lekarski nr 6, do pozostałych gabinetów i toalety przeznaczonej również dla osób ze szczególnymi potrzebami należy kierować się odwracając się tyłem do rejestracji i pójść prosto.

Poradnia dla Dzieci:

  • Gabinet nr 2. Nr 3 i nr 4 to Poradnia dla Dzieci. Poradnia posiada niewielką poczekalnię dla dzieci. Po lewej stronie, w poczekalni znajdują się miejsca siedzące dla pacjentów.
  • Gabinet nr 2 to gabinet lekarski dla dzieci.
  • Gabinet nr 3 to gabinet lekarski dla dzieci.
  • Gabinet nr 4 to punkt szczepień.

Gabinety dla dorosłych:

  • Gabinety nr 5 i 6 to gabinety lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
  • Gabinet zabiegowy nie posiada numeracji i znajduje się po prawej stronie przy wejściu głównym do przychodni.

Po stronie lewej od wejścia do gabinetu nr 3 znajduje się Gabinet Pielęgniarki środowiskowej i Położnej środowiskowej.

W razie konieczności spotkania się z administratorem przychodni, pacjent powinien o tym poinformować personel w rejestracji ogólnej, który pokieruje do odpowiedniego gabinetu lub poprosi administratora o podejście do pacjenta.

do góry