CHUK

Program profilaktyki chorób układu krążenia.

Choroby układu krążenia (sercowo-naczyniowego) są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce – GUS podaje, że odpowiadają za 46 proc. wszystkich zgonów, ale jeszcze w latach 90. było to ponad 50 proc.

Mimo coraz lepszej diagnostyki i coraz nowocześniejszych metod leczenia, w Polsce co roku z powodu chorób układu krążenia umiera 200 tysięcy osób. Przyczyną jest m.in. stres, mało ruchu, zła dieta.

Kluczowe znaczenie mają działania ukierunkowane na promocję zachowań prozdrowotnych, związanych ze stylem życia, a mianowicie:

  • całkowita abstynencja od palenia papierosów,
  • umiarkowane spożywanie alkoholu,
  • regularna rekreacyjna aktywność fizyczna
  • oraz prawidłowo zbilansowana dieta.

Program realizowany jest według zasad określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i jest skierowany dla osób w wieku 35-65 lat.

W ramach Programu dokonany zostaje pomiar ciśnienia tętniczego krwi, ocena wskaźnika masy ciała (BMI) oraz wykonane są badania laboratoryjne: poziom cholesterolu (pełny lipidogram – cholesterol całkowity, cholesterol LDL, HDL, trójglicerydy) oraz glukozy we krwi).

Na podstawie wywiadu oraz wyników badań laboratoryjnych określony zostanie stopień ryzyka zachorowania przez pacjenta na schorzenia układu krążenia i cukrzycę oraz zostanie udzielona odpowiednia porada edukacyjna.

Więcej informacji o programie CHUK

do góry